Ghế Minh Nghê

Ghế Minh Nghê

Ghế Minh Nghê

Bàn ghế gỗ - Nghê Bảo đỉnh cột 12 cm

Bàn ghế gỗ - Nghê Bảo đỉnh cột 12 cm

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, hàng chọn vân

Bộ 6 món

 

Mua hàng

Bộ bàn ghế Nghê Bảo đỉnh 10 món

Bộ bàn ghế Nghê Bảo đỉnh 10 món

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ hàng chọn vân

Cột 14 cm, Mặt Liền dầy 3.5 cm

Bộ 10 món

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Bộ minh ghê 6 món tay 14

Bàn ghế gỗ| Bộ minh ghê: 100% gỗ tự nhiên

Gỗ hương đỏ đẹp không tì vết

Giá tại xưởng

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Minh Ghê cột 12

Bàn ghế gỗ| Minh Ghê: 100% gỗ tự nhiên

Gỗ hương vân đẹp không tì vết

Giá tại xưởng

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Bàn ghế ghê đỉnh 10 món

Bàn ghế gỗ| Bàn ghế ghê đỉnh 10 món 

Chất gỗ: Gỗ hương đỏ

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Bàn ghế Rồng khuỳnh tay hương đá

Bàn ghế gỗ| Bàn ghế Rồng khuỳnh tay

100% gỗ tự nhiên đẹp không tì vết

Giá tại xưởng, cạnh tranh nhất

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Bàn ghế nghê đỉnh gỗ hương tay 12 bộ 8 món

Bàn ghế gỗ| Bàn ghế nghê đỉnh: 100% gỗ tự nhiên

Gỗ hương vân đẹp không tì vết

Giá tại xưởng

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Minh quốc nghê đỉnh hương vân cột 12 cm

Bàn ghế gỗ| Minh quốc: 100% gỗ tự nhiên

Gỗ hương vân đẹp không tì vết

Giá tại xưởng

Mua hàng

Bàn ghế gỗ| Minh quốc nghê gõ đỏ cột 14 cm

Bàn ghế gỗ| Minh quốc nghê

100% gỗ tự nhiên; Gỗ Gõ Đỏ vân đẹp không tì vết

Giá tại xưởng

Mua hàng

Bàn ghê gỗ minh rồng 6 món tay 12

Bàn ghê gỗ minh rồng 6 món tay 12

100% gỗ tự nhiên

Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Bàn ghế gỗ Đỉnh Nghê tay 14 gỗ Hương nam phi

Bàn ghế gỗ Đỉnh Nghê tay 14 gỗ Hương nam phi

100% gỗ tự nhiên

Mua hàng

Bàn ghế gỗ nghê đỉnh 10 món tay 16

Bàn ghế gỗ nghê đỉnh 10 món tay 16

Chất gỗ: Gỗ mun

Mua hàng