Gỗ Trang Trí

Gỗ Trang Trí

Gỗ Trang Trí

Bàn làm việc - BGD017

Bàn làm việc/Bàn Giám đốc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1840 x Rộng 840 (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc VIP

Bàn Giám đốc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Tranh gỗ tự nhiên

Tranh gỗ tự nhiên

Chất liệu: Gỗ cẩm

KT: rộng 90 cm dài 1m6 dầy 20 cm

 
Mua hàng

Vách dán tường gỗ tự nhiên

Vách dán tường gỗ tự nhiên

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Quy cách: Tùy theo diện tích

 
Mua hàng

Đồng hồ cây - DH002

Đồng hồ cây

KT: Rộng 97 x Sâu 42 x Cao 232 (cm)

Chất liệu: Gỗ hương đá/ Gỗ gõ đỏ/ Gỗ Mun

 
 
Mua hàng

Bàn giám đốc - BGD016

Bàn giám đốc - BGD016

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

 
Mua hàng

Đồng hồ cây - DH001

Đồng hồ cây

Chất liệu: Gỗ hương đá

 
Mua hàng

Bàn làm việc

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc - BGD015

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc - BGD014

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 2000 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc - BGD013

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng

Bàn giám đốc - BGD012

Gỗ tự nhiên 100%;Vân gỗ đẹp

KT: Dài 1800 x Rộng 900 x Cao760 mm (KT thay đổi tùy theo Y|C Khách hàng)

Mua hàng