lục bình

lục bình

lục bình

Lục bình gỗ nguyên khối - LB104

Lục bình gỗ nguyên khối

Chất liệu: hương đá

KT: Đường kính 42 cm cao 150 cm

Mua hàng

Lục bình gỗ nguyên khối - lục bình cẩm vàng

Lục bình gỗ nguyên khối

Chất liệu: Cẩm vàng 

KT: Đường kính 56 cm cao 170 cm

Mua hàng

Lục bình gỗ_LBGC103

Quy cách: cao 1m26

Kích thước thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Lục bình gỗ_LBG102

Lục bình gỗ_LBG102

Quy cách: cao 1m26

Kích thước thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Lục bình gỗ_LBG101

Lục bình gỗ_LBG101

Quy cách: cao 1m6

Mua hàng

Lục bình gỗ cẩm_LBC100

Lục bình gỗ cẩm_LBC100

Quy cách: cao 1m6

Mua hàng

Lục bình gỗ hương đá_LB100

Lục bình gỗ hương đá_LB100

Quy cách: cao 1m2

Mua hàng
HOT

lục bình gỗ cẩm cao 198 x 58

lục bình gỗ cẩm cao 198 x 58 giá 86tr

Mua hàng