MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

Mặt bàn ăn - MBA414

Mặt bàn gỗ nguyên tấm

100% gỗ hương đá nguyên tấm

Hàng tự nhiên nguyên khối

 
Mua hàng

Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối - BA04

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 116cm x 13 cm x 301 cm; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Mặt bàn ăn - MB413

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: dầy 13 cm x dài 268 cm x rộng 107cm

                                   100% gỗ hương đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt Bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA412

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 79 cm x 12 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA411

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA410

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá_MBA409

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá _MBA408

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA407

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA406

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ _MBA404

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 245 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá _MBA403

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 86 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng