MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

Mặt bàn gõ đỏ Pachy, bàn ăn gỗ nguyên khối | Nguyễn Văn Cương

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Kích thước: dày 10cm x rộng 92 x dài 210

Mua hàng

Mặt bàn gỗ tự nhiên Vân đẹp Đẳng cấp

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Pachy
KT: Rộng 100 cm Dài 203 cm dầy 10 cm
Hàng đẹp, Vân tự nhiên; Gỗ Nguyên khối
Mua hàng

Mặt bàn gỗ gõ đỏ Pachy Vân đẹp Tinh Tế

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Pachy
KT: Rộng 95 cm Dài 300 cm dầy 15 cm
Hàng đẹp, Vân tự nhiên; Gỗ Nguyên khối
Mua hàng

Mặt bàn gỗ gõ đỏ Pachy - MBGD328

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Pachy
KT: Rộng 88 cm Dài 170 cm dầy 10 cm
Hàng đẹp, Vân tự nhiên; Gỗ Nguyên khối
Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA314

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 100 cm x 15 cm x 320 cm;

                                   Mặt ghế: 50 cm x 15 cm x 320 cm   

Mua hàng

Mặt bàn gỗ gõ đỏ đường nét tự nhiên

Mặt bàn gỗ gõ đỏ đường nét tự nhiên

 

Mua hàng

BÀN ĂN GỖ GÕ ĐỎ NGUYÊN KHỐI

BÀN ĂN GỖ GÕ ĐỎ NGUYÊN KHỐI

90 x 15 x 250

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm - MBG327

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                       100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM - MBG326

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM: 96 cm x 15 cm x 246 cm;

                                             100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên khối - MBG325

Mặt bàn gỗ nguyên khối - MBG325

Quy cách Mặt bàn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                     100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm - MBG324

Quy cách Mặt bàn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                    100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG323

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 20 cm x 240cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng