MẶT BÀN NGUYÊN TẤM HƯƠNG XÁM

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM HƯƠNG XÁM

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM HƯƠNG XÁM

Mặt bàn gỗ_MBG320

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 20 cm x 1200 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

 
Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG319

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 700 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG317

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 700 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB317

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 99 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB316

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB315

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB314

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB313

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 18 cm x 6000 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm,

Mua hàng

Bàn ăn gỗ _BA102

Quy cách sản phẩm:  

Mặt bàn: 90 cm x 20 cm x 6000 cm;   

21 ghế tròn

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA024

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA024

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12,5 cm x 200 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA022

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA022

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 85 cm x 10 cm x 160 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA017

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA017

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 300 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ hương vân Nam Phi loại 1

Mua hàng