MẶT BÀN NGUYÊN TẤM LIM XANH

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM LIM XANH

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM LIM XANH

Mặt bàn gỗ Lim Tali vân đẹp tự nhiên

Mặt bàn gỗ tự nhiên; đa dạng về chủng loại gỗ; đa dạng về kích thước 

Mua hàng