quách gỗ vàng tâm trạm phượng

quách gỗ vàng tâm trạm phượng

quách gỗ vàng tâm trạm phượng
- 5%

Quách phượng Gỗ Vàng Tâm_ QP10

Quách phượng Gỗ Vàng Tâm_ QP10

Kích thước: Cao 48cm, rộng 48cm, dài 87cm, nắp dày 10cm, địa dày 10cm, thành dày 10cm.

 

Mua hàng
- 7%

Quách phượng Gỗ vàng tâm_ QP7

Quách phượng Gỗ vàng tâm_ QP7

Cao 47cm, rộng 41cm, dài 81cm, nắp dày 10 cm, địa dày 7 cm, thành dày 7 cm. 

Mua hàng
HOT

Quách gỗ vàng tâm trạm phượng

Quách gỗ vàng tâm trạm phượng | thành 8 , địa 6, nắp 10

 Chất liệu gỗ: 100% Gỗ Vàng Tâm Xanh Nguyên Khối

 

Mua hàng