MẶT BÀN NGUYÊN TẤM LÁT NU

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM LÁT NU

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM LÁT NU

Mặt bàn ăn - MBA109

Quy cách Mặt bàn gỗ: 110 cm x 20 cm x 360 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm

Mua hàng

Bàn ăn gỗ|Mặt bàn gỗ lát nu_MBA108

Quy cách Mặt bàn gỗ: 110 cm x 12 cm x 290 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ lát nu_MBA108

Quy cách Mặt bàn gỗ: 101 cm x 13 cm x 280 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ lát nu _MBA107

Quy cách Mặt bàn gỗ: 130 cm x 12 cm x 290 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ lát nu_MBA106

Quy cách Mặt bàn gỗ: 130 cm x 12 cm x 300 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ lát nu_MBA105

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 200 cm;

                                   100% gỗ lát nu nguyên tấm   

 
Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ lát nu_MBA104

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 95 cm x 12 cm x 230 cm;

                                   100% gỗ lát nu nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ lát nu_MBA103

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 95 cm x 12 cm x 300 cm;

                                   100% gỗ lát nu nguyên tấm  

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ lát nu_MBA102

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 95 cm x 12 cm x 230 cm;

                                   100% gỗ lát nu nguyên tấm   

Mua hàng

BÀN ĂN| MẶT BÀN ĂN GỖ LÁT NU_MBA101

Quy cách: Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 230 cm; 100% gỗ lát nu nguyên tấm

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ lát nu_MBA100

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 101 cm x 12 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ lát nu nguyên tấm        

Mua hàng