Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn

Bàn ăn gỗ - BA 315

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 100 cm x 15 cm x 320 cm;

                                   Ghế ăn: theo yêu cầu

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA314

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 100 cm x 15 cm x 320 cm;

                                   Mặt ghế: 50 cm x 15 cm x 320 cm   

Mua hàng

Ghế ăn - GA127

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tự nhiên cao cấp

 
Mua hàng

Ghế bàn ăn - GA126

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tự nhiên cao cấp

 
 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ nguyên khối - BA313

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 15 cm x 560 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 15 cm x 560 cm   

 
Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBA414

Mặt bàn gỗ nguyên tấm

100% gỗ hương đá nguyên tấm

Hàng tự nhiên nguyên khối

 
Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBA330

Mặt bàn gỗ nguyên tấm

100% gỗ cẩm nguyên tấm

Hàng tự nhiên nguyên khối

 
Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA005

Bộ bàn ăn gỗ 

Bộ bàn ăn 12 ghế

Mặt bàn ăn: 93m x 15 cm x 250 m; (chất liệu: Hương đá)

 
Mua hàng

Bộ bàn ăn gỗ - BA125

Bộ bàn ăn gỗ - BA125

Bộ bàn ăn 10 ghế

Mặt bàn ăn: 1m x 16 cm x 300 m; (chất liệu: gõ đỏ)

 
Mua hàng

Ghế bàn ăn - GA125

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tự nhiên cao cấp

 
Mua hàng

Ghế bàn ăn - GA124

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tự nhiên cao cấp

 
Mua hàng

Ghế bàn ăn - GA123

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tự nhiên cao cấp

Mua hàng