giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

Giường gỗ dát vàng tại Văn Ba Gỗ TO

Giường gỗ dát vàng tại Văn Ba Gỗ TO

KT: 2m*2m2

Chất liệu: gỗ hương đá vip

Mua hàng

Giường ngủ gỗ tự nhiên dát vàng

Quy cách Giường ngủ gỗ tự nhiên dát vàng:

1 chiều 2m x  1 chiều 2m2

Chất gỗ: Gỗ Hương đá

Mua hàng