Sập Gỗ Lim 1 Tấm

Sập Gỗ Lim 1 Tấm

Sập Gỗ Lim 1 Tấm

Sập gỗ|Sập gỗ Lim _SGL107

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 12

Mua hàng