Sập Gỗ 2 Tấm

Sập Gỗ 2 Tấm

Sập Gỗ 2 Tấm

sập gỗ lim nam phi hàng đẹp giá rẻ !

Gía sập ngựa gỗ lim Nam Phi 2 tấm kích thước 180 x 15 x 270 (42tr)

 

 

Mua hàng

Sập gỗ - SGHD002

Sập gỗ hương

KT: Rộng 2m x dài 3m x dầy 30 cm

Quý khách lựa chọn chân: 4 trụ 2 đà hoặc dùng Quây Sập gỗ

Mua hàng

Sập gỗ - SGHD001

Quy cách sản phẩm Sập gỗ hương đá

Kích thước: dài 2m52 rộng 1m6 (2 tấm) dầy 10

Mua hàng

Sập gỗ - SGGD028

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ

Kích thước: 1m8x2m2 khuôn dạ dầy 10

Mua hàng

Sập gỗ lim_SGl126

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 20

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL125

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m3 rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL124

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m5 rộng 1m86 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL123

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m6 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL122

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL121

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m3 rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL120

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ lim_SGL119

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng