Sập Gỗ 2 Tấm

Sập Gỗ 2 Tấm

Sập Gỗ 2 Tấm

Sập gỗ lim_SGl126

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 20

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL125

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m3 rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL124

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m5 rộng 1m86 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL123

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m6 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL122

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL121

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m3 rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ Lim_SGL120

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ lim_SGL119

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ lim_SGL118

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ gõ đỏ _SGD027

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 18

Mua hàng

Sập gỗ gõ đỏ_SGD026

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ

Kích thước: dài 3m6 rộng 2m (2 tấm) dầy 15

 

Mua hàng

Sập gỗ Gụ_SGG009

Quy cách sản phẩm:

Kích thước : Rộng 1m8  (2 tấm) dài 3m dầy 15 cm

Mua hàng