quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

Kích thước Quan tài gỗ vàng tâm

Kích thước Quan tài gỗ vàng tâm ( loại thành 10cm )

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C36

– kích thước phủ bì : D206 X R62 X C60

 

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM 2 sườn để trơn, thiên trạm sen

 Quách gỗ vàng tâm - độ dày gỗ : thành 10cm, đáy 11cm, đầu dày 10cm, nắp thiên dày 12cm

– kích thước lọt lòng: D180 X R40 X C32 

– kích thước phủ bì : D203 X R64 X C60

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM 2 sườn trạm sen thành 8 thiên 10

Quách gỗ vàng tâm: thành 8cm, đáy 8cm, đầu dày 8cm, nắp thiên dày 10cm 

– kích thước lọt lòng: D180 X R40 X C32 

– kích thước phủ bì : D203 X R59 X C54

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM LÓT GỖ NGỌC AM thiên trạm sen

thành 10cm, đáy 10cm, đầu dày 10cm, nắp thiên dày 15cm, lót gỗ ngọc am hà giang dày 3cm

– kích thước lọt lòng ( chưa lót gỗ gọc am ) : D180 X R42 X C40 

– kích thước lọt lòng : D174 X R38 X C40 

– kích thước phủ bìD205 X R62 X C69

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM thiên trạm sen thiên 10cm

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C32

– kích thước phủ bì : D205 X R59 X C57

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM thành trạm rồng

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C36

– kích thước phủ bì : D206 X R62 X C60

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm thành chạm sen - Quan tài Thành 7 đáy 7 thiên...

* Kích thước : Thành 7 đáy 7 thiên 10 cm

* Kích thước phủ bì: dài 200cm rộng 54cm cao 57cm

* Kích thước thông thủy: dài 183cm rộng 40cm cao 30cm

Mua hàng

Kích thước quan tài chuẩn

Kích thước: Lọt long: dài 180 x rộng 40 x cao 40 cm. Phủ bì: dài 198 x rộng 58 x cao 60 cm. Thành dày 6, đáy dày 6, lắp dày 10 cm.

Mua hàng

Áo quan gỗ vàng tâm chạm sen - Quan tài Thành 7 đáy 7 thiên 10 cm

* Kích thước : Thành 7 đáy 7 thiên 10 cm

* Kích thước phủ bì: dài 200cm rộng 54cm cao 57cm

* Kích thước thông thủy: dài 183cm rộng 40cm cao 30cm

* Giá bán: 47.00.000 đ. LIÊN HỆ 0936666893

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm chạm sen - Quan tài Thành 7 đáy 7 thiên 10 cm

* Kích thước : Thành 7 đáy 7 thiên 10 cm

* Kích thước phủ bì: dài 200cm rộng 54cm cao 57cm

* Kích thước LỌT LÒNG: dài 180cm rộng 40cm cao 30cm

Mua hàng

Quan Tài Gỗ Vàng Tâm Thành 8 Đáy 8 Thiên 10 (cm) _ Gỗ Vàng Tâm _...

kích thước : lọt lòng ( dài 180 x rộng 40 x cao 32 )

                    phủ bì   ( dài 203 x rộng 60 x cao 56 )

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm TRƠN 

Quan tài gỗ vàng tâm TRƠN 

Kích thước : thành 6 x địa 6 x thiên 10

Mua hàng