quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

♣♣♣♣♣ Giá Quan tài gỗ vàng tâm tại xưởng

Mọi người thường hay tìm hiểu giá bán 1 bộ quan tài gỗ vàng tâm giá bao nhiêu? đó là câu hỏi 1 số người đang tìm hiểu về quan tài gỗ vàng tâm, muốn mua cho bố mẹ, ông bà. Đó cũng là tấm lòng báo hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà

Mua hàng

QUAN GỖ VÀNG TÂM CÔNG GIÁO

QUAN GỖ VÀNG TÂM CÔNG GIÁO

– kích thước phủ: Rài 198 x rộng 50 x cao 48

– kích thước lòng: 180 x 40 x 36

GIÁ : 24.5TR

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT111

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10 – đáy 6 (cm)

Mua hàng

♣♣♣♣♣ Quan tài gỗ vàng tâm giá bao nhiêu

Mọi người thường hay tìm hiểu giá bán 1 bộ quan tài gỗ vàng tâm giá bao nhiêu? đó là câu hỏi 1 số người đang tìm hiểu về quan tài gỗ vàng tâm, muốn mua cho bố mẹ, ông bà. Đó cũng là tấm lòng báo hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà

Mua hàng

Áo quan gỗ vàng tâm - AQGVT 08

♣ Kích thước phủ bì: dài 200cm rộng 59cm cao 57cm

 ♣ Kích thước thông thủy: dài 183cm rộng 40cm cao 35cm

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT110

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10 – đáy 6 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT109

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10– đáy 6 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm-QT108

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 198 x rộng 59 x cao 59 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 6 –  lắp 10 – đáy 4 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT107

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10 – đáy 6 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT106

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 198 x rộng 59 x cao 59 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 6 –  lắp 10 – đáy 4 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT105

Quan tài gỗ vàng tâm 

Kích thước phủ bì : dài 207cm, rộng 57cm, cao 57cm. Nắp dày 10, thành dày 8cm, địa 6cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT104

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM(THIÊN 8 ĐỊA 8 THÀNH 8)

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. Lắp dày 8,thành dày 8cm,địa 8cm.

Mua hàng