quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

Quan tài gỗ vàng tâm - QT104

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM(THIÊN 8 ĐỊA 8 THÀNH 8)

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. Lắp dày 8,thành dày 8cm,địa 8cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT103

ÁO QUAN GỖ VÀNG TÂM CAO CẤP(THIÊN 11 ĐỊA 10 THÀNH 10)

Kích thước : dài 197cm, rộng 60cm,cao 55cm. Lắp dày 11,thành dày 10cm,địa 10cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT102

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM (THIÊN 10 ĐỊA 7 THÀNH 7)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT101

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM (THIÊN 9 ĐỊA 6 THÀNH 6)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT100

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM ( THIÊN 15 ĐỊA 7 THÀNH 7)

 

Mua hàng

Quan tài gỗ dổi (THIÊN 8 THÀNH 6 ĐỊA 6)

Quan tài gỗ dổi (THIÊN 8 THÀNH 6 ĐỊA 6)

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. thiên dày 8,thành dày 6cm,địa 6cm.

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ DỔI VÀNG (THIÊN 10 THÀNH 8 ĐỊA 8)

Quan tài gỗ dổi vàng 100%

Kích thước phủ bì: dài 197cm, rộng 56cm,cao 53cm. thiên dày 10,thành dày 8cm,địa 8cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ dổi - QTD010

Quan tài gỗ dổi vàng 

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. thiên dày 10,thành dày 6cm, địa 6cm.

Chất liệu : Gỗ Dổi 100% không giác ,không dập vỡ , sâu bọng.

Mua hàng

Quan tài gỗ dổi

Quan tài Gỗ Dổi Thơm 

Kích thước phủ bì:dài 207cm, rộng 67cm, cao 82cm. Lắp dày 25, thành dày 7cm, địa10cm.

Kích thước trong lòng: dài 175,rộng 43 cao 43.

Mua hàng

quan tài gỗ vàng tâm hàng rộng víp ( thiên 10 thành 7 địa 7)

Kích thước phủ bì: dài 202cm, rộng 61cm,cao 61cm. Lắp dày 10,thành dày 7cm,địa7cm.

Mua hàng
HOT

Quan tài chạm sen _ QT12

Quan tài chạm sen _ QT12
 
Kích thước: Thiên dày 12 cm, địa dày 7 cm, thành  và đầu dày 7 cm.
 
Mua hàng
- 16%

Quan tài trạm Rồng_ QT62

Kích thước: Dài 196 cm, Rộng 62 cm, cao 70 cm, Thiên dày 10 cm, địa dày 7 cm, thành  và đầu dày 7 cm.
 
Mua hàng