Nội thất phòng ngủ

Nội thất phòng ngủ

Nội thất phòng ngủ

Tủ quần áo 3 buồng

Tủ quần áo 3 buồng gỗ hương đá

Kích thước theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Tủ quần áo - TA126

Tủ quần áo 3 buồng 4 cánh

Kích thước theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Giường ngủ - GN018

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 1m8 x  1 chiều 2m (gỗ mun)

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN017

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 1m6 x  1 chiều 2m (gỗ mun)

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN016

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 1m6 x  1 chiều 2m

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN015

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 1m6 x  1 chiều 2m

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN014

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 1m6 x  1 chiều 1m8

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN013

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 2m2 x  1 chiều 2m0

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN012

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 2m x  1 chiều 1m8

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Giường ngủ - GN011

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 2m x  1 chiều 1m8

(Kích thước thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Tủ quần áo - TA125

Tủ quần áo 4 buồng 4 cánh gõ đỏ

Kích thước theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Giường ngủ_GN010

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 2m x  1 chiều 1m8

Chất gỗ: Gõ đỏ

Mua hàng