MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM LAI

Mặt bàn gỗ cẩm lai nam phi dài 3m2

Mặt bàn gỗ cẩm lai nam phi 

KT: Rộng 1m05 dầy 16.5 cm dài 3m2

Chất liệu: Gỗ cẩm lai Keva

Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBA330

Mặt bàn gỗ nguyên tấm

100% gỗ cẩm nguyên tấm

Hàng tự nhiên nguyên khối

 
Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBG329

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 1m1-1m2 cm x 20 cm x 420 cm;

                                       100% gỗ cẩm nguyên tấm,

 
Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm - MBG328

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 99 cm x 16 cm x 256 cm;

                                       100% gỗ cẩm nguyên tấm,

Mua hàng