Sập Gỗ 1 Tấm

Sập Gỗ 1 Tấm

Sập Gỗ 1 Tấm

Sập gỗ hương xám_SGD002

Quy cách sản phẩm Sập gỗ hương xám

Kích thước: dài 3m rộng 1m1 (1 tấm) dầy 30

Mua hàng

Sập gỗ gõ đỏ 1 tấm

Quy cách sản phẩm Sập gỗ gõ đỏ

Kích thước: dài 3m rộng 1m1 (1 tấm) dầy 30

Mua hàng

Sập gỗ lát_SGL108

Sập gỗ Lát chun 1 tấm

Kích thước : Rộng 1m6  (1 tấm )  dày 20 cm dài 3m

Chất liệu: Gỗ Lát chun Nam Phi

Mua hàng

Sập gỗ _SGL001

Sập gỗ Lát chun 1 tấm

Kích thước : Rộng 1m8  (1 tấm )  dày 20 cm dài 3m2

Chất liệu: Gỗ Lát chun Nam Phi

Mua hàng

Sập gỗ|Sập gỗ Lim _SGL107

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m rộng 1m8 (2 tấm) dầy 12

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm_SGC126

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 3m; Rộng 1m6 (1 tấm) dầy 30 cm

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm_SGC125

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 4m1; Rộng 2m1  (1 tấm) dầy 30 cm

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm _SGC124

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 3m; Rộng 2m  (1 tấm) dầy 30 cm

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm _SGC123

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 3m; Rộng 2m  (1 tấm) dầy 30 cm

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm-SGC122

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 2m8; rộng 1m7 (1 tấm) dầy 30 cm

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm_SGC121

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 2m8; rộng 1m6 (1 tấm) dầy 25 cm

Mua hàng

Sập gỗ|Sập gỗ cẩm_SGC120

Quy cách sản phẩm:

Kích thước: dài 2m8; 1 đầu rộng 1m4, 1 đầu rộng 1m6 (1 tấm) dầy 25 cm

Mua hàng