Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn

Bộ bàn ăn - BA005

Bộ bàn ăn gỗ 

Bộ bàn ăn 12 ghế

Mặt bàn ăn: 93m x 15 cm x 250 m; (chất liệu: Hương đá)

 
Mua hàng

Bộ bàn ăn gỗ - BA125

Bộ bàn ăn gỗ - BA125

Bộ bàn ăn 10 ghế

Mặt bàn ăn: 1m x 16 cm x 300 m; (chất liệu: gõ đỏ)

 
Mua hàng

Bộ bàn ăn gỗ nguyên khối - BA04

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 116cm x 13 cm x 301 cm; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn tròn gỗ - BT100

Bàn tròn gỗ - BT100

Đường kính 135 cm

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA3

Bộ bàn ăn 

Mặt bàn ăn: 1.07m x 16 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn - BA2

Bộ bàn ăn

Mặt bàn ăn: Rộng 82 cm x 14 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn 6 ghế - BA1

Bộ bàn ăn 6 ghế

Mặt bàn ăn: 1.07m x 16 cm x 2.65 m; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bộ bàn ăn 6 ghế - BA124

Bộ bàn ăn 6 ghế

Mặt bàn ăn: 1m cm x 16 cm x 1.65 m; (chất liệu: gõ đỏ)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA123

Mặt bàn ăn: 80 cm x 15 cm x 142 cm; (chất liệu: gỗ hương)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA122

Mặt bàn ăn: 90 cm x 13 cm x 300 cm; (chất liệu: Cẩm Đá)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ-BA121

Mặt bàn: 99 cm x 12 cm x 218 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA120

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng