Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn gỗ - BA116

Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 180 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 200 cm (Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng).

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA115

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA114

Mặt bàn: 90 cm x 11 cm x 300 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 11 cm x 320 cm (Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA113

Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 280 cm (Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA112

Mặt bàn: 100 cm x 12 cm x 260 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA111

Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 280 cm (Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA1110

Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;

Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA108

Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;

              Mẫu Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG319

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 700 cm;

                                   100% gỗ hương vân nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA109

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   Mẫu ghế thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB108

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 220 cm;

                                   Mẫu ghế thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA107

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;

                                   Mẫu ghế thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng