Gỗ Tâm Linh

Gỗ Tâm Linh

Gỗ Tâm Linh
Gỗ Vàng Tâm là loại gỗ quý có giá trị cao được dùng chủ yếu để làm đồ thờ và quách, quan tài. Doanh Nghiệp Văn Ba Hân hạnh được giới thiệu tới quý khách hàng, quý độc giả một số nội dung về gỗ Vàng Tâm như sau:

Quan tài gỗ dổi (THIÊN 8 THÀNH 6 ĐỊA 6)

Quan tài gỗ dổi (THIÊN 8 THÀNH 6 ĐỊA 6)

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. thiên dày 8,thành dày 6cm,địa 6cm.

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ DỔI VÀNG (THIÊN 10 THÀNH 8 ĐỊA 8)

Quan tài gỗ dổi vàng 100%

Kích thước phủ bì: dài 197cm, rộng 56cm,cao 53cm. thiên dày 10,thành dày 8cm,địa 8cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ dổi - QTD010

Quan tài gỗ dổi vàng 

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. thiên dày 10,thành dày 6cm, địa 6cm.

Chất liệu : Gỗ Dổi 100% không giác ,không dập vỡ , sâu bọng.

Mua hàng

Quan tài gỗ dổi

Quan tài Gỗ Dổi Thơm 

Kích thước phủ bì:dài 207cm, rộng 67cm, cao 82cm. Lắp dày 25, thành dày 7cm, địa10cm.

Kích thước trong lòng: dài 175,rộng 43 cao 43.

Mua hàng

Quách gỗ vàng tâm trạm sen rồng

Quách gỗ vàng tâm trạm sen rồng

Kích thước: Cao 46cm, rộng 45cm, dài 87cm, nắp dày 10 cm, địa dày 8 cm, thành dày 8 cm.

Mua hàng

tiểu quách gỗ vàng tâm trạm sen hoặc rồng, hai đầu chữ phúc,...

tiểu quách gỗ vàng tâm trạm sen hoặc rồng, hai đầu chữ phúc, thọ

Mua hàng

tiểu quách gỗ vàng tâm trạm rồng, trạm sen, hai đầu chữ...

tiểu quách gỗ vàng tâm trạm rồng, trạm sen, hai đầu chữ phúc, thọ

Mua hàng

Tiểu quách gỗ vàng tâm trạm rồng, trạm sen, hai đầu chữ...

Tiểu quách gỗ vàng tâm trạm rồng, trạm sen, hai đầu chữ phúc, thọ

Mua hàng

Giá bán tiểu quách gỗ vàng tâm, quan tài gỗ vàng tâm

Giá bán tiểu quách gỗ vàng tâm, quan tài gỗ vàng tâm

Mua hàng