Quách Gỗ Ngọc Am

Quách Gỗ Ngọc Am

Quách Gỗ Ngọc Am

Quách gỗ ngọc am bán tại Hà Giang ( thành 10, địa 10, thiên 15 )

Quách gỗ ngọc am bán tại Hà Giang ( thành 10, địa 10, thiên 15 )

Qui cách: thành 10, địa 10, thiên 15 cm

Phủ bì: dài 69 đến 107, rộng 47 đến 69, cao 47 đến 69 

Lọt lòng: dài 31 đến 81, rộng 25 đến 45, cao 24 đến 40

Kích thước quách gỗ: Phụ thuộc vào hố xây cụ thể của từng gia đình mà chọn quách sao cho phù hợp nhất

ví dụ : 1 chiếc quách gỗ ngọc am thành 10, địa 10, thiên 10 theo kích thước phổ thông, để bỏ vừa xinh 1 chiếc tiểu sành cỡ ĐAị là

Phủ bì : dài 89, rộng 50, cao 55 - Loại thiên 15cm là cao vào 58cm

Lọt lòng: dài 62, rộng 30, cao 32

Mua hàng

Quách gỗ ngọc am bán tại hà nội

Quách gỗ ngọc am bán tại hà nội

Quách ngọc am ( thành 10, địa 10, thiên 10 )

Qui cách: thành 10, địa 10, thiên 10

Phủ bì: dài 69 đến 107, rộng 47 đến 69, cao 47 đến 69 

Lọt lòng: dài 31 đến 81, rộng 25 đến 45, cao 24 đến 40

Kích thước quách gỗ: Phụ thuộc vào hố xây cụ thể của từng gia đình mà chọn quách sao cho phù hợp nhất

ví dụ : 1 chiếc quách gỗ ngọc am thành 10, địa 10, thiên 10 theo kích thước phổ thông, để bỏ vừa xinh 1 chiếc tiểu sành cỡ ĐAị là

Phủ bì : dài 89, rộng 50, cao 55

Lọt lòng: dài 62, rộng 30, cao 32

Mua hàng

Quách gỗ ngọc am ( 10 x 10 x 10 )

Quách ngọc am ( thành 10, địa 10, thiên 10 )

Qui cách: thành 10, địa 10, thiên 10

Phủ bì: dài 69 đến 107, rộng 47 đến 69, cao 47 đến 69 

Lọt lòng: dài 31 đến 81, rộng 25 đến 45, cao 24 đến 40

Kích thước quách gỗ: Phụ thuộc vào hố xây cụ thể của từng gia đình mà chọn quách sao cho phù hợp nhất

ví dụ : 1 chiếc quách gỗ ngọc am thành 10, địa 10, thiên 10 theo kích thước phổ thông, để bỏ vừa xinh 1 chiếc tiểu sành cỡ ĐAị là

Phủ bì : dài 89, rộng 50, cao 55

Lọt lòng: dài 62, rộng 30, cao 32

Mua hàng

Quách gỗ ngọc am chạm Rồng

Quách gỗ ngọc am chạm Rồng

Kích thước  : thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)

Kích thước phủ bì: dài 96 cm rộng 55cm cao 55cm

Kích thước thông thủy: dài 67cm rộng 31cm cao 31 cm

Mua hàng

quách gỗ ngọc am thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)

 quách gỗ ngọc am thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)


 Kích thước phủ bì: dài 96 cm rộng 55cm cao 55cm


 Kích thước thông thủy: dài 67cm rộng 31cm cao 31 cm

Mua hàng

Quách gỗ ngọc am chạm sen

Quách gỗ ngọc am thành 10 thiên 10 địa 10

Kích thước  : thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)

Kích thước phủ bì: dài 94cm rộng 55cm cao 55cm

Kích thước thông thủy: dài 69cm rộng 30cm cao 30cm

 
Mua hàng

Quách gỗ ngọc am - Quách gỗ ngọc am quý hiếm thành 7 đáy 7...

Quách gỗ ngọc am - Quách gỗ ngọc am quý hiếm thành 7 đáy 7 thiên 10 (cm)

♣ Chất liệu gỗ Ngọc am

♣ Màu Sắc: màu đất của gỗ

♣ Chạm khắc: hai thành chạm nền gấm, 2 đầu phúc thọ, thiên để trơn

♣ Kích thước  : thành 7 đáy 7 thiên 10 (cm)

♣ Kích thước phủ bì: dài 88cm rộng 48cm cao 49cm

♣ Kích thước thông thủy: dài 69cm rộng 30cm cao 30cm

♣ Giá bán: 25.000.000 đ

 
Mua hàng

Quách gỗ ngọc am - Mẫu quách gỗ ngọc am trạm sen thành 8 đáy 8...

Chi Tiết Sản Phẩm:

♣ Chất liệu gỗ ngọc am

♣ Màu Sắc: màu đất của gỗ

♣ Trạm khắc: hai thành chạm hoa sen, 2 đầu phúc thọ, thiên chạm sen

♣ Kích thước  : thành 8 đáy 8 thiên 10 (cm)

♣ Kích thước phủ bì: dài 89cm rộng 50cm cao 50cm

♣ Kích thước thông thủy: dài 69cm rộng 30cm cao 30cm

♣ Giá bán: 27.000.000 đ

 
Mua hàng