Quách Gỗ Ngọc Am

Quách Gỗ Ngọc Am

Quách Gỗ Ngọc Am

Quách gỗ ngọc am chạm Rồng

Quách gỗ ngọc am chạm Rồng

Kích thước  : thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)

Kích thước phủ bì: dài 96 cm rộng 55cm cao 55cm

Kích thước thông thủy: dài 67cm rộng 31cm cao 31 cm

Mua hàng

quách gỗ ngọc am thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)

 quách gỗ ngọc am thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)


 Kích thước phủ bì: dài 96 cm rộng 55cm cao 55cm


 Kích thước thông thủy: dài 67cm rộng 31cm cao 31 cm

Mua hàng

Quách gỗ ngọc am chạm sen

Quách gỗ ngọc am thành 10 thiên 10 địa 10

Kích thước  : thành 10 đáy 10 thiên 10 (cm)

Kích thước phủ bì: dài 94cm rộng 55cm cao 55cm

Kích thước thông thủy: dài 69cm rộng 30cm cao 30cm

 
Mua hàng

Quách gỗ ngọc am - Quách gỗ ngọc am quý hiếm thành 7 đáy 7...

Quách gỗ ngọc am - Quách gỗ ngọc am quý hiếm thành 7 đáy 7 thiên 10 (cm)

♣ Chất liệu gỗ Ngọc am

♣ Màu Sắc: màu đất của gỗ

♣ Chạm khắc: hai thành chạm nền gấm, 2 đầu phúc thọ, thiên để trơn

♣ Kích thước  : thành 7 đáy 7 thiên 10 (cm)

♣ Kích thước phủ bì: dài 88cm rộng 48cm cao 49cm

♣ Kích thước thông thủy: dài 69cm rộng 30cm cao 30cm

♣ Giá bán: 25.000.000 đ

 
Mua hàng

Quách gỗ ngọc am - Mẫu quách gỗ ngọc am trạm sen thành 8 đáy 8...

Chi Tiết Sản Phẩm:

♣ Chất liệu gỗ ngọc am

♣ Màu Sắc: màu đất của gỗ

♣ Trạm khắc: hai thành chạm hoa sen, 2 đầu phúc thọ, thiên chạm sen

♣ Kích thước  : thành 8 đáy 8 thiên 10 (cm)

♣ Kích thước phủ bì: dài 89cm rộng 50cm cao 50cm

♣ Kích thước thông thủy: dài 69cm rộng 30cm cao 30cm

♣ Giá bán: 27.000.000 đ

 
Mua hàng