Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn

Ghế ăn - GA104

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tư nhiên cao cấp

Mua hàng

Ghế ăn - GA003

Ghế ăn tại Văn ba Gỗ To 

Chất liệu: Gỗ Tư nhiên cao cấp

Mua hàng

Bàn ăn gỗ-BA121

Mặt bàn: 99 cm x 12 cm x 218 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA120

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Tủ bếp gỗ - TBG100

Tủ bếp gỗ 

Văn Ba Gỗ To chuyên thi công thiết kế tủ bếp gỗ theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, pomu, gỗi dổi,gỗ xoan, gỗ óc chó,...

Mua hàng

Tủ bếp gỗ - TBGD010

Tủ bếp gỗ 

Văn Ba Gỗ To chuyên thi công thiết kế tủ bếp gỗ theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, pomu, gỗ xoan, gỗ óc chó,...

Mua hàng

Tủ bếp gỗ - TBGD009

Tủ bếp gỗ 

Văn Ba Gỗ To chuyên thi công thiết kế tủ bếp gỗ theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, pomu, gỗ xoan, gỗ óc chó,...

Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBA109

Quy cách Mặt bàn gỗ: 110 cm x 20 cm x 360 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA119

Bàn ăn gỗ - BA119

Mặt bàn: 1 m x 20 cm x 3m6; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA118

Bàn ăn gỗ - BA118

Mặt bàn: 1 mx 1 m 1 x 20 cm

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA117

Bàn ăn gỗ - BA117

Mặt bàn: Rộng 1m x dài 2m6 x dầy 20cm

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA116

Bàn ăn gỗ - BA116

Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 180 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 200 cm (Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng).

Mua hàng