MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

Mặt bàn gỗ_MBG323

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 20 cm x 240cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG322

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 220cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG321

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 220cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MBG318

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 200cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm, đường nét tự nhiên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_BA106

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 300 cm;

                                   Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA105

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   Mẫu ghế thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA104

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 250 cm;

                                    8 Ghế rời (Mẫu ghế có thể thay đổi)

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB311

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ _MB310

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 268 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA405

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 13 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA400

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 300 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ gõ đỏ_MBA309

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm   

 
Mua hàng