giường nguyên khối

giường nguyên khối

giường nguyên khối

Giường ngủ_GN009

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 2m x  1 chiều 2m2

Chất gỗ: Gõ đỏ

Mua hàng

Giường ngủ_GN008

Quy cách giường ngủ:

1 chiều 2m x  1 chiều 2m2

Chất gỗ: Gõ đỏ

Mua hàng

Giường ngủ_GGD002

Quy cách sản phẩm:

1 chiều 2m x  1 chiều 1m8 

Chất gỗ: Gõ đỏ

Mua hàng