Sofa gỗ

Sofa gỗ

Sofa gỗ

Sofa gỗ nguyên khối - SOGD232

Sofa gỗ nguyên khối - SOGD232

Sofa gỗ phòng khách với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Kích thước bộ Sofa gỗ nguyên khối

Kích thước bộ Sofa: 1 chiều: 2m15 (có tay vin),1 chiều: 2m65

1 đôn: 50cm x 70cm, Bàn: 60cm x 120cm

Mua hàng

SOFA GO ĐỎ LOẠI 1

Bộ Sofa gỗ Gõ Đỏ nguyên khối nguyên tấm

 

Mua hàng

Sofa giường - SOFG101

  • Kích thước phủ bì: 218cm (Rộng) X 83cm (Sâu) X 81cm (Cao)
  • Kích thước khi kéo ra thành giường: 194cm (Rộng) X 134cm (Sâu) X 28cm (Cao)
Mua hàng

Sofa giường - SOFG100

Sofa giường gỗ tự nhiên

Kích thước:Dài 1m9 Rộng 1m2  

Chất liệu: Gỗ tự nhiên

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG307

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG306

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG305

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm
Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG304

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG303

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG302

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOGD231

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng