Kệ TiVi Nguyên Khối

Kệ TiVi Nguyên Khối

Kệ TiVi Nguyên Khối

Kệ tivi nguyên khối

Kệ tivi nguyên khối

Dài 2m6 x rộng 40 cm x dầy 8cm

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Mua hàng