BÀN 3 TẤM GỖ GÕ ĐỎ

BÀN 3 TẤM GỖ GÕ ĐỎ

BÀN 3 TẤM GỖ GÕ ĐỎ

Bàn ăn gỗ - BA314

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 100 cm x 15 cm x 320 cm;

                                   Mặt ghế: 50 cm x 15 cm x 320 cm   

Mua hàng

Bàn ăn gỗ nguyên khối - BA313

Bàn ăn gỗ nguyên khối

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 15 cm x 560 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 15 cm x 560 cm   

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA103

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 220 cm   

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB312

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 260 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ| Bàn ăn gỗ gõ đỏ BA031

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 212 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 212 cm                                

Mua hàng

Bàn ăn gỗ tự nhiên BA027

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12,5 cm x 200 cm;

                                   Mặt ghế: 40 cm x 12 cm x 220 cm

                                   Chất gỗ: 100% Gỗ gõ đỏ Nam Phi loại 1

Mua hàng