Bàn tròn nguyên tấm

Bàn tròn nguyên tấm

Bàn tròn nguyên tấm

Bàn tròn gỗ - BT100

Bàn tròn gỗ - BT100

Đường kính 135 cm

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ

Mua hàng

Bàn ăn tròn VIP - Bàn ăn gỗ nguyên khối

Bàn ăn tròn VIP

Chất liệu: Gỗ cẩm lai Nam Phi

Kt: Vanh 160 dài 21cm

 

Mua hàng

Mặt bàn tròn gỗ cẩm - MBTC008

Mặt bàn tròn_BT008

Quy cách : 110cm x 12cm

Mua hàng

Mặt bàn tròn_BT007

Mặt bàn tròn_BT007

Quy cách : 120cm x 20cm

Mua hàng

Bàn ăn tròn_BT006

Bàn ăn tròn_BT006

Quy cách : 130cm x 15cm

Mua hàng

Bàn ăn tròn_BT005

Bàn ăn tròn_BT005

Quy cách : 180cm x 18cm

 
Mua hàng

Bàn tròn gỗ_BTGD 004

Bàn tròn gỗ_BTGD 004

Quy cách : 130cm x 18cm

Mua hàng

Bàn tròn gỗ_BTGD003

Bàn tròn gỗ_BTGD003

Quy cách sản phẩm: 120cm x 14cm

Mua hàng

Bàn tròn gỗ_BTGD002

Bàn tròn gỗ_BTGD002

Quy cách sản phẩm: 120cm x 14cm

Mua hàng

Bàn tròn gỗ_BTGC001

Bàn tròn gỗ_BTGC001

Quy cách sản phẩm: 130cm x 18cm

Mua hàng