MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM CẨM ĐÁ

Bàn ăn|Mặt Bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA412

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 79 cm x 12 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA411

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA410

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 136 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá_MBA409

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá _MBA408

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA407

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA406

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm 

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn gỗ _MBA404

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 245 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá _MBA403

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 86 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm  

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA402

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn gỗ cẩm đá_MBA401

Quy cách sản phẩm:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ cẩm đá nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn gỗ BA001

Quy cách sản phẩm: Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 236 cm

                                  Chất gỗ: 100% Gỗ cẩm đá loại 1

Hãy cùng Văn Ba Gỗ To nỗ lực vì sức khỏe của mọi gia đình!

 

 

Mua hàng