SoFa Gỗ Hương Đỏ

SoFa Gỗ Hương Đỏ

SoFa Gỗ Hương Đỏ

Sofa gỗ phòng khách - SOGH204

Quy cách sản phẩm sofa gỗ
Kích thước: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15 (Theo yêu cầu)
Bàn:          1 chiều 65 cm, 1 chiều 160 cm, dày 11
Mua hàng

Sofa gỗ hiện đại _ SOGH203

Quy cách Sofa gỗ hiện đại:
Kích thước: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15
Bàn:            1 chiều 65 cm, 1 chiều 160 cm, dày 11
Mua hàng

Sofa gỗ hiện đại_SOGH202

Quy cách sản phẩm sofa gỗ hương huyết
Kích thước: 1 chiều 2m65, 1 chiều 2m15
Bàn:            1 chiều 65 cm, 1 chiều 160 cm, dày 11
Mua hàng