Sập Gỗ 2 Tấm

Sập Gỗ 2 Tấm

Sập Gỗ 2 Tấm

Sập gỗ| Sập gỗ Lim _SGL103

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m5 rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ Lim_SGL102

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m1 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ Lim_SGL101

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 3m rộng 2m (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ_ SGL100

Quy cách sản phẩm Sập gỗ lim

Kích thước: dài 2m56 rộng 2m1 (2 tấm) dầy 15

Mua hàng

Sập gỗ| Sập gỗ cẩm _SGC102

Sập gỗ Cẩm lai nam phi 

Quy cách sản phẩm: Rộng 1m8  (2 tấm )  dày 20 cm dài 2m56

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gỏ đỏ _ PGD023

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m rộng 1m9 (2 tấm) dầy 18

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD022

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m1 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD021

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m1 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD020

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m rộng 1m 6 (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD019

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m1 rộng 1m9 (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD018

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m1 rộng 1m86 (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng

Phản gỗ| Phản gỗ gõ đỏ _ PGD017

Quy cách sản phẩm phản gỗ gõ đỏ nam phi

Kích thước: dài 2m1 rộng 1m8 (2 tấm) dầy 15

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ Nam Phi 100%

Mua hàng