Doanh nghiệp Văn Ba Gỗ To

Doanh nghiệp Văn Ba Gỗ To

Doanh nghiệp Văn Ba Gỗ To

Sofa gỗ - SOFG303

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG302

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOGD231

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG301

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOGD230

Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

Mua hàng

Sofa gỗ - SOFG300

 Sofa gỗ nguyên khối với 100% gỗ tự nhiên nguyên tấm

 

 

Mua hàng

Tủ bếp gỗ - TBG100

Tủ bếp gỗ 

Văn Ba Gỗ To chuyên thi công thiết kế tủ bếp gỗ theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, pomu, gỗi dổi,gỗ xoan, gỗ óc chó,...

Mua hàng

Tủ bếp gỗ - TBGD010

Tủ bếp gỗ 

Văn Ba Gỗ To chuyên thi công thiết kế tủ bếp gỗ theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, pomu, gỗ xoan, gỗ óc chó,...

Mua hàng

Tủ bếp gỗ - TBGD009

Tủ bếp gỗ 

Văn Ba Gỗ To chuyên thi công thiết kế tủ bếp gỗ theo yêu cầu

Chất liệu: Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ, pomu, gỗ xoan, gỗ óc chó,...

Mua hàng

Mặt bàn ăn - MBA109

Quy cách Mặt bàn gỗ: 110 cm x 20 cm x 360 cm;

                                100% gỗ lát nu nguyên tấm

Mua hàng

Sập gỗ - SGL109

Sập gỗ Lát 1 tấm

Kích thước : Rộng 1m8  (1 tấm)  dày 20 cm dài 3m

Chất liệu: Gỗ Lát chun Nam Phi

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA119

Mặt bàn: 1 m x 20 cm x 3m6; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng