Doanh nghiệp Văn Ba Gỗ To

Doanh nghiệp Văn Ba Gỗ To

Doanh nghiệp Văn Ba Gỗ To

Kích thước Quan tài gỗ vàng tâm

Kích thước Quan tài gỗ vàng tâm ( loại thành 10cm )

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C36

– kích thước phủ bì : D206 X R62 X C60

 

Mua hàng

Sofa gỗ liền tấm Gõ Đỏ

sofa gỗ liền tấm Gõ Đỏ: kích thước nhỏ, độ dầy ván 10cm, tựa 16cm

kích thước L : 265 X 215, bàn 65 x 135 , đôn 50 x 68cm

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ ngọc am trạm sen 2 thành nắp trơn

QUAN TÀI GỖ ngọc am - độ dày gỗ : thành đáy đầu dày 8cm, mặt nắp dày 10cm 

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C32

– kích thước phủ bì : D203 X R56 X C54

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ ngọc am thành trạm rồng trầu nguyệt

QUAN TÀI GỖ ngọc am - độ dày gỗ : thành đáy đầu dày 7cm, mặt nắp dày 10cm 

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C32

– kích thước phủ bì : D203 X R54 X C51

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM 2 sườn để trơn, thiên trạm sen

 Quách gỗ vàng tâm - độ dày gỗ : thành 10cm, đáy 11cm, đầu dày 10cm, nắp thiên dày 12cm

– kích thước lọt lòng: D180 X R40 X C32 

– kích thước phủ bì : D203 X R64 X C60

Mua hàng

Sofa Lưng Cong Nguyên Tấm Gỗ Gõ Đỏ 

Sofa Lưng Cong Nguyên Tấm Gỗ Gõ Đỏ 

Quy cách : 215cm - 260cm

 

Mua hàng

Sofa Tân Cổ Điển Nguyên Tấm Gõ Đỏ

Sofa Tân Cổ Điển Nguyên Tấm Gõ Đỏ, Sofa Gõ Đỏ Tân Cổ Điển Nguyên Tấm, Sofa Gõ Đỏ Tân Cổ Điển Nguyên Tấm

 

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM 2 sườn trạm sen thành 8 thiên 10

Quách gỗ vàng tâm: thành 8cm, đáy 8cm, đầu dày 8cm, nắp thiên dày 10cm 

– kích thước lọt lòng: D180 X R40 X C32 

– kích thước phủ bì : D203 X R59 X C54

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM LÓT GỖ NGỌC AM thiên trạm sen

thành 10cm, đáy 10cm, đầu dày 10cm, nắp thiên dày 15cm, lót gỗ ngọc am hà giang dày 3cm

– kích thước lọt lòng ( chưa lót gỗ gọc am ) : D180 X R42 X C40 

– kích thước lọt lòng : D174 X R38 X C40 

– kích thước phủ bìD205 X R62 X C69

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM thiên trạm sen thiên 10cm

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C32

– kích thước phủ bì : D205 X R59 X C57

Mua hàng

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM thành trạm rồng

– kích thước trong lòng : D180 X R40 X C36

– kích thước phủ bì : D206 X R62 X C60

Mua hàng

Quách gỗ vàng tâm trạm rồng thành 10 ( tại xưởng VĂN BA GỖ TO...

– kích thước trong lòng : D68 X R30 X C32

– kích thước phủ bì : D95 X R50 X C56

Mua hàng